Více informací
o elektronické knize úrazů

ELEKTRONICKÁ KNIHA ÚRAZŮ

NÁZEV SPOLEČNOSTI NEBO KLIENTSKÉ ČÍSLO:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ ÚRAZEM POSTIŽENÉHO ZAMĚSTNANCE:
RODNÉ ČÍSLO:
ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ:
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA:
DATUM A HODINA ÚRAZU:
MÍSTO, KDE K ÚRAZU DOŠLO:
ČINNOST, PŘI NÍŽ K ÚRAZU DOŠLO:
POČET HODIN ODPRACOVANÝCH BEZPROSTŘEDNĚ PŘED VZNIKEM ÚRAZU:
CELKOVÝ POČET ZRANĚNÝCH OSOB:
DRUH ZRANĚNÍ A ZRANĚNÁ ČÁST TĚLA:
(v souladu s přílohou č. 3, nařízení vlády 201/ 2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
ZDROJ ÚRAZU:
DRUH ÚRAZU:
PŘÍČINY ÚRAZU:
POPIS ÚRAZOVÉHO DĚJE:
JMÉNA SVĚDKŮ ÚRAZU:
JMÉNO A PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ TOHO, KDO ÚDAJE ZAZNAMENAL:
E-MAIL:
TELEFONNÍ ČÍSLO:

Po vyplnění stiskněte tlačítko: